อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เครือข่ายแกนนำกลุ่มโรงเรียนหลักสูตร “Train the Trainer”

โพสต์3 มี.ค. 2559 17:41โดยAdmin phayao2
อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เครือข่ายแกนนำกลุ่มโรงเรียนหลักสูตร “Train the Trainer” โรงเรียนบ้านสันติสุข
Comments